Elektronicky řízený karburátor se systémem Ecotronic:

Škoda Favorit se systémem Ecotronic se vyráběla mezi rokem 1991 až 1992. Jedná se o systém, který obsahuje elektronicky řízený karburátor, různé snímače, řídicí jednotku Ecotronic a řízený katalyzátor. Výrobcem této jednotky je firma Bosch. Jedná se o nejvyšší stupeň řízení a přípravy směsi pro zážehový motor, kde je ještě použit karburátor. Označení Favoritů neslo 135LE nebo 135LSE, to záleželo podle výbavy každého auta. K řídicí jednotce je i připojena palubní kontrolka TEST, která slouží k indikaci závady nebo jako vyblikávač typu závady systému Ecotronic. Systém se už velmi přibližuje svou funkcí k jednobodovému systému BMM. Obsahuje řízený katalyzátor, lambda sondu, snímač polohy klikové hřídele, snímače teploty, snímač nastavení škrtící klapky, odvětrávací nádržku s aktivním uhlím. Hlavní rozdíl je již ve zmíněném karburátoru a mechanickém benzínovém čerpadlu.

Systém Ecotronic řídí:
1) bohatost směsi při spouštění motoru
2) bohatost směsi při akceleraci
3) bohatost směsi při přehřátém motoru
4) řízení směsovacího poměru pomocí údajů z lambda sondy
5) volnoběžné otáčky
6) uzavření přívodu paliva při brzdění motorem
7) uzavření paliva při vypnutí motoru

Servisní příručku můžete stáhnout v podobě PDF zde.

Jednotka obsahuje:
řídicí jednotku Ecotronic
, která je umístěná za autobaterií v motorovém prostoru. Jednotka obsahuje řídící systém a program podle kterého zpracovává všechny údaje ze senzorů v motoru podle kterých řídí nastavení předstihu a karburátoru. Procesor je 8 bitový pracující na taktu 50MHz.

lambda sondu, která je na výfukovém potrubí mezi motorem a katalyzátorem. Tato sonda má pracovní teplotu okolo 300°C. Sonda snímá obsah kyslíku ve výfukových plynech, podle těchto informací zjišťuje bohatost směsi. Řídicí jednotka je schopna bez této sondy pracovat, bez signálu této sondy se aktivuje náhradní program nastavený výrobcem. Řídicí jednotka však bez této sondy není schopna nastavit ideální směs a může dojít k zničení katalyzátoru. Sonda je vyhřívaná.

řízený katalyzátor, který je umístěn v určité části výfukového potrubí. Bývá z pravidla hned za kolenem výfuku. Pracovní teplota katalyzátoru bývá stejná jako Lambda sondy, tedy 300°C. Katalyzátor se skládá s keramického nebo kovového tělesa v plechovém obalu. V tomto tělese je mnoho jemných kanálků na kterých je nanesena slabá vrstva vzácného kovu (platina nebo rhodia).

Hallův snímač polohy klikové hřídele, který je umístěn na převodovce a snímá drážky na setrvačníku. Podle tohoto snímače řídicí jednotka zjišťuje HU prvního a čtvrtého válce. Pomoci něj seřizuje volnoběžné otáčky a předstih. Bez tohoto snímače řídicí jednotka fungovat nemůže.

snímač teploty chladící kapaliny, který je umístěn na sacím potrubí. Řídicí jednotka podle tohoto snímače zjišťuje teplotu motoru a nastavuje bohatost směsi pro studený a teplý motor. Řídicí jednotka je schopna bez tohoto snímače pracovat, ale nouzový program je nastaven na bohatou směs (studený motor okolo 20 °C).

snímač teploty vzduchu, který je umístěn v přívodu vzduchu k vzduchovému filtru. Jedná se spíše o termostat, který reguluje mezi vzduchem studeným nasávaným ze předku vozidla a horkým vzduchem nasávaným od výfukového potrubí.

snímač teploty směsi, je umístěn na sacím potrubí a snímá teplotu směsi. Podle ní jednotka ochuzuje směs nasávanou motorem.

snímač polohy škrtící klapky, který je umístěn na karburátoru. Tato škrtící klapka obsahuje potenciometr a koncový spínač. Potenciometr (tedy sešlápnutí plynu) udává řídicí jednotce kolik má přidat nebo ubrat na vstřikování paliva. Koncový spínač slouží k informaci řídicí jednotce zda-li jste úplně pustili plyn. Podle tohoto spínače řídicí jednotka ví kdy má brzdit motorem nebo řídit volnoběžné otáčky.

karburátor. Pierburg 2EE je elektronicky řízený karburátor. Patří do série Pierburg 2Ex kde x označuje typ karburátoru, tedy jakým způsobem je řízen. Karburátor 2EE je uzpůsoben pro elektronické řízení a nastavování, tedy obsahuje snímače polohy škrtící klapky, momentový motor.

vyhřívaná podložka, slouží k vyhřívání karburátoru a částečně k vyhřívání sacího potrubí. Je umístěna mezi karburátorem a sacím potrubím. Je spínaná dvěma relé umístěné u jednotky Ecotronic a chráněná 30A pojistkou umístěnou hned vedle těchto relé.

zapalovací soustava obsahuje pouze trafo pro bezkontaktní zapalování, rozdělovač který plní funkci pouze rozdělení vysokého napětí bez jakékoliv regulace a svíčky. Impulzy do trafa a řízení předstihu už vykonává jednotka Ecotronic.

elektromagnetický ventil, který je umístěn u filtru s aktivním uhlím. Odvětrávání benzinové nádrže je napojeno na nádobku s aktivním uhlím, dále z nádobky vede hadička do sání motoru. Na této hadičce je umístěn elektromagnetický ventil. Při zavřeném ventilu odvětrávání zůstává v nádržce s aktivním uhlím, při otevřeném ventilu vedou výpary dal do motoru a do spalovacího prostoru. Tento ventil je ovládán řídicí jednotkou. Odvětrávání s aktivním uhlím je zde aby nešly benzínové výpary do ovzduší a samozřejmě v létě nesmrděl benzín v celém autě.

odpojovací ventil, je umístěn stejně jako v sérii s elektromagnetickým ventilem. Není ale řízen jednotkou ale otevírá se při zapnutém zapalování (klíček v poloze 1)

momentový motor

přepínací ventil

ventil odvětrávání plovákové komory

ventil volnoběhu
ŘJ Ecotronic